Projekt Papír za papír je pozastaven. Děkujeme všem zapojeným organizacím, společně jsme předali k recyklaci mnoho tun sběrového papíru.