Ekošáci, blíží se termín odevzdání soutěžních projektů

Do 21. října mají školy čas zpracovat a odevzdat projekty ve dvou zajímavých soutěžích. Jedna je na téma třídění bioodpadu a druhá na téma nebezpečné odpady. Na vítězné týmy čeká v každé soutěži 5 000 Kč.

SOUTĚŽE pro všechny Ekošáky!

V soutěži TŘÍDÍME BIOODPADY? jde o zmapování odpadů ve třídě či škole. Zamyslete se nad tím, které bioodpady by nemusely končit v odpadkovém koši. A co s nimi? Co třeba kompostér na školním dvoře? Soutěžte o něj! 

Soutěž MÁME DOMA NEBEZPEČNÝ ODPAD? má za cíl uvědomit si, že zdánlivě běžné odpady mohou být nebezpečné a nesmí končit v běžných popelnicích. Všímejme si označení na obalech a odnášejme nebezpečný odpad do sběrných dvorů - to by mělo být hlavní sdělení plakátu, jehož návrh mají žáci v tomto projektu vytvořit. K této soutěži potřebujete více informací.

Těšíme se s Ekošem na vaše projekty!