"Papír za papír" v přerovských školách

Ve městě Přerově funguje projekt Papír za papír od loňského roku nejen pro občany - tzn. forma mobilního sběru, starý papír výměnou za papír toaletní, ale naše modré kontejnery s logem projektu můžete potkat již v pěti přerovských školkách, dvou středních školách a na jedné škole základní. Spolupráce s školami je pro nás velice příjemná a doufáme, že ku prospěchu obou stran.

Projekt Papír za papír je účinnou formou, jak získat materiální prostředky pro školu a více motivovat žáky třídit odpad. Zapojit již děti předškolního věku do ekologické a enviromentální problematiky touto formou, se velice osvědčilo. Jsme velice rádi, že spolupracující pedagogiční pracovníci si vzali tento projekt za svůj a dokázali jej začlenit do svých učebních programů a školních vzdělávacích plánů.