"Podzimní" kolo soutěže ve sběru starého papíru 2013

Od září do listopadu tohoto roku pořádáme již tradiční pololetní Soutěž pro školy ve sběru starého papíru pro naše spolupracující školy v rámci Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Děkujeme všem našim stálým příznivcům a doufáme, že se řady našich spřízněných školy budou i nadále rozšiřovat. Těšíme se na budoucí spolupráci a přejeme všem "sběračům" krásný podzim. Hlavně ať nám neprší.

Soutěž je rozdělena na dvě kategorie - I. "Největší množství za školu"

                                                                     II. "Průměr za žáka"

 

Délka trvání soutěže: září - listopad 2013

Do soutěže budou zapojeny ty školy, které pošlou zpět nabídku s návratkou nejpozději do 15. 9. 2013

Na vítězné školy čekají bohaté finanční odměny.

Výsledné pořadí bude koordinátorům oznámeno nejpozději do 13. 12. 2013