Prostějov slaví úspěch!!!

Do projektu „Papír za Papír“ se ve statutárním městě Prostějově k dnešnímu datu zapojilo 10 školských zařízení: z toho čtyři mateřské školky (osm pracovišť) a dalších šest základních a středních škol.

Paní učitelky z mateřinek prokázaly ekologického průbojného ducha. Svou pílí a zápalem získat pro děti více materiální podpory, dosahují výborných výsledků. Tímto děkujeme všem zúčastněným - učitelům, rodičům i dětem za jejich spolupráci. Díky této aktivitě můžeme dále rozvíjet projekt i v okolních obcích a vytvořit pravidelnou trasu svozů této druhotné suroviny. Tímto zveme další školy a školky, aby se i ony zapojily a třídily s námi.