O projektu

Projekt PAPÍR ZA PAPÍR je projektem společnosti SUEZ Využití zdrojů a.s. Jeho autorem je tým pracovníků SUEZ Využití zdrojů a.s.  z olomoucké pobočky, která měla a má se školním sběrem bohaté zkušenosti.

Pak už byl jen krůček ke zbytku myšlenky: za nasbíraný papír dostane škola pomůcky z recyklovaného papíru v odpovídající hodnotě. Ve spolupráci s papírnami  jsme vytvořili soubor produktů, které si školy mohou objednat.

..A řekli jsme si, proč by to nemohlo fungovat i pro domácnosti? Proto jsme vyhlásili sběr papíru ve městě a přijeli s toaletním papírem, který jsme za odevzdaný starý papír rozdávali.
...A stejný model jsme uplatnili i u firem. Za sebraný papír dodáváme firmám a institucím nejčastěji kancelářský papír.

Zapojte se d projektu PAPÍR ZA PAPÍR: jako ŠKOLA, jako FIRMA či ÚŘAD nebo DOMÁCNOST .

SUEZ Využití zdrojů a.s. je moderní odpadová společnost, která se zaměřuje na využití odpadů. Máme zkušenosti nejen se sběrem a využitím druhotných surovin. Provozujeme kompostárny, spalovny, třídící linky a skládky, svážíme odpad z měst a obcí, staráme se o řádné naložení s odpady, které produkují průmyslové podniky. Také odstraňujeme staré ekologické zátěže a vyjíždíme k zásahům při ekologických haváriích. Naše mateřská společnost SUEZ působí v 70 zemích po celém světě a poskytuje zde lidem ekologické služby. Podívejte se na naše webové stránky www.suez-zdroje.cz.