Pravidla projektu pro školy

 

Základní informace o projektu :

 

1. Na školu bude umístěn zdarma klasický modrý kontejner (1100l) označený logem projektu. Modrá nádoba bude podvědomě vštěpovat dětem / studentům návyk pro třídění v domácnosti. Naše společnost bude nádobu zdarma vyvážet.

 

2. Na začátek akce bude rodičům / škole doručen propagační leták, který se může dle úvahy umístit i na nástěnkách.

 

3. Projekt je funkční při aktivním zapojení zodpovědného učitele/pracovníka školy a případně "ekotýmu" žáků/studentů. Některé školy třídí ve třídách, nebo na chodbách a i pro tento odpad je kontejner určen.

 

4. Kontejner by měl být přístupný  žákům / studentům, zaměstnancům školy, případně rodičům. Papírový odpad (zejména noviny, letáky, časopisy, katalogy, odpad z výtvarné výchovy, použitý kancelářský papír, knihy s měkkou vazbou nebo bez tuhé vazby, karton – papírová lepenka např. z jídelny ) je tedy původem jednak z domácností, ale i samozřejmě z provozu školy. Dokážeme zajistit i skartaci dokumentů.

 

5. Děti / studenti / pracovníci školy uvidí efekt recyklace tím, že mají na svém stole produkt (výkres, sešit, dvojlist pro sloh, kancelářský papír ….) aspoň částečně vyrobený z jejich sběru. Za každou plnou nádobu škola obdrží produkty z papíru (viz Katalog). Rozhodující je podíl kartonu-lepenky.

 

6. Jedinou podmínkou pro efektivní zapojení školy je naplnit kontejner alespoň 1x za dva měsíce (plná nádoba = 250-350 kg starého papíru). Pokud se po prvním roku ukáže, že podmínku není možné na dané škole naplnit, tak se může od účasti na projektu odstoupit bez jakýchkoli sankcí.

 

7. Tento druh sběru je alternativou ke standardní formě a má silnější ekologický rozměr, škole nic nebrání organizovat hromadné - jednorázové sběry.

 

Pokud máte zájem o účast na tomto projektu, prosím o potvrzení e-mailem na adresu info@papirzapapir.cz s uvedením kontaktní osoby s telefonem. Následně bude dohodnutá osobní návštěva. Harmonogram umístění kontejnerů na danou školu bude záviset od celkového zájmu škol a jejich vzdálenosti od našich provozoven (Olomouc, Mohelnice, Rapotín).